Recente Blogs

2018-2019

Tableau Vivant

In de les drama beeldden we in groepjes een schilderwerk uit. We verzonnen een tekstje dat paste bij het schilderij. Op het teken van de leerkracht mochten we beginnen praten, maar enkel de mond mocht bewegen, wij zelf moesten onbeweeglijk blijven zitten/staan. Iedereen was ontzettend creatief en we amuseerden ons te pletter.

 

MV Beeld: Zwarte piet en Mondriaan

We leerden over de Nederlandse schilder Mondriaan en hoe hij te werk ging in zijn schilderijen. We zochten inspiratie en probeerden zijn techniek ook uit. Eerst lijnen tekenen: gebogen lijnen, rechte lijnen, gebroken lijnen en lijnen kriskras door elkaar. Daarna zagen we dat we hokjes krijgen als horizontale lijnen en verticale lijnen elkaar snijden. Zoals Mondriaan gebruikten we dezelfde kleuren (rood, zwart, geel en rood) om sommige vakjes in te kleuren.

Techniek: De stoomboot van Sint en piet is stuk!/drijven en zinken

Sint en piet varen met hun boot van hun kasteel naar de huizen van de kindjes. Plots is de boot stuk!! Hoe kunnen sint en piet nu aan de overkant geraken?

De kleuters komen al snel met een oplossing om een boot te maken. We stellen samen enkele criteria op. De boot moet drijven en moet sint en piet kunnen vervoeren.

Eerst en vooral zullen we experimenteren welk materiaal drijft en wat zinkt? Daarna gaan we in groepjes experimenteren met het aangeboden materiaal en ontwikkelen we samen een boot. We werken samen aan 1 project.

MV/ Beeld: druktechniek/ de pietenmuts

We nemen vormen waar en benoemen: strepen, bolletjes, driehoeken,...

 

we spreken af met een vriendje wie wat gaat schilderen: horizontale/ verticale lijnen, stippen,...

en kiezen elk een kleur en voeren uit

eenmaal klaar leggen de kls hun blaadje hoekje op hoekje

en wrijven heel goed, we trekken de blaadjes weer los en kijken naar het resultaat.

 

daarna stempelen we onze handen als een sinterklaasje en zwarte piet .

knippen daken uit onze strook en kleven pietje en sinterklaas op onze kroon

 

en klaar....

techniek gebruiken, vast en los.

We hebben met verschillende gereedschappen kennis gemaakt. We leerden ook de juiste naam en ontdekten waar ze voor worden gebruikt. Per twee kregen we een plankje waarop verschillende dingen waren vastgemaakt. We moesten eerst alles terug losmaken met behulp van het best passende gereedschap. Daarna werd alles terug vastgemaakt. Niemand klopte op zijn vingers of schroefde zijn hand vast en de EHBO koffer bleef dicht.

Een verslag schrijven.

De leerlingen van het zesde leerjaar leerden heel wat over 'penicilline'.
Ze kregen de opdracht om in groepjes al de gekregen informatie over penicilline in een verslag te gieten.

We werken met kaders, pijltjes, kleurtjes, titels,...

Boeiende opdracht waarbij we veel leren van elkaar.
 

MV / Beeld en WO / Techniek : een stabiele toren

Aan de hand van foto's werd nagegaan hoe een stabiele toren werd gemaakt.

Aan de hand van het maken van een kaartenhuisje, zagen leerlingen in dat ze vooral driehoeken vormden.

Met rietjes werd aangetoond dat driehoeksverbindingen veel steviger zijn dan andere.

Aan het werk! Opdracht : Maak een zo hoog mogelijke, stabiel toren.

3 groepen werkten met rietjes, twee andere met hout en K'Nex.

Toren van hout bleek al snel niet te lukken (verbindingen lukten niet).

De toren uit K'Nex kreeg snel vorm.

Pagina's