Schrijven/ Krullenbol: de rups

Hoe beweegt de rups, we kijken naar een filmpje op de ipad

We bewegen als een rups op muziek 

Tekenen de boogjes in de lucht en daarna op papier

we herhalen dit enkele keer

en werken onze rups af