KIVA

 

‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’.

Als jullie kinderen thuis vertellen over Kiko en Flo, dan gaat dit over de KIVA-lessen...

'KIVA' is de naam van een succesvol Fins antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen de school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt. 

KiVa is het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. KiVa heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken en sluit aan bij de eindtermen van het lager onderwijs.