Bericht i.v.m. officiële feestdagen en facultatieve dagen

Belangrijk! Alle officiële feestdagen en facultatieve brugdagen blijven behouden (zie infobrochure en kalender)