Brief ivm eindexamens en eindtoetsen dit schooljaar

Beste ouders,

In bijlage vindt u de brief i.v.m. het standpunt dat ingenomen wordt  door onze Scholengroep Stroom naar eindtoetsen en examens toe dit schooljaar. Alvast bedankt voor uw begrip in deze bizarre en moeilijke tijden. 

Draag vooral zorg voor uzelf en uw naasten.