UPDATE 26-03-21

Beste ouders

Betreft : NOODOPVANG KLEUTER -en LAGERE AFDELING 29/03/21 – 02/04/21

In navolging van de vorige brief (dd.25/03) en de constant veranderlijke beslissingen van de onderwijskoepels en de Minister van Onderwijs willen we inzake de noodopvang voor de kleutertjes en lagere onderstaande voorzien:

 • Noodopvang met inclusief voor -en naschoolse opvang MAAR :
  - We vragen vanaf maandag van de beide ouders de WERKATTESTEN op waarbij gespecifieerd staat wat de aanvang -en einduren zijn van de werkgever;
  - Indien mogelijk kunt u via mail/smartschool van de juf/meester laten weten wanneer uw kind gebruik zou maken van de noodopvang met bijhorende werkattesten voor die dag.
  - Er zijn GEEN WARME MAALTIJDEN (boterhammen meebrengen)

  - Uren voor -en naschoolse opvang:
  maandag 7:30u-8:35u en 15:50u-18:00u
  dinsdag 7:30u-8:35u en 15:50u-18:00u
  woensdag 7:30u-8:35u en 11:35u-12:30u
  donderdag 7:30u-8:35u en 15:50u-18:00u
  vrijdag 7:30u-8:35u en 15:00uu-18:00u
   

 • Rapport – oudercontact voor het lager :
  -alle gemaakte afspraken blijven behouden inzake het digitaal overleg;
  -rapporten worden via smartschool doorgestuurd ten laatste op vrijdag 02/04.
  Voor de resterende week  blijven alle voorgaande maatregelen gelden!
   

Aangezien we met zijn allen het besmettingsgevaar alsook de effectieve besmettingen zo snel mogelijk te doen dalen, geven we nog steeds de raad om thuis te blijven!

Alvast bedankt voor het blijvend vertrouwen in onze werking en niet in het minst jullie begrip voor onze situatie.