UPDATE WERKING NA PAASVAKANTIE

-UPDATE- 10/04/2020

Beste ouders

Aan alle ouders en leerlingen L3-L4-L5-L6

Zoals reeds afgesproken in vorige berichtgeving worden op woensdag 15/04 en vrijdag 17/04 afhaalmomenten voor het lager gepland om uw kind de kans te geven vanaf 20/04 met de originele werk- en leerboeken de (nieuwe) lessen mee te volgen.

Daar zullen alle leerlingen van L3 t.e.m. L6 deze begeleidende brief meekrijgen met de daaraan gekoppelde brieven van hun smartschoolaccount en een korte handleiding hoe ze de installatie ervan moeten uitvoeren.

De leerkrachten van 2de graad (L3-L4) en 3de graad (L5-L6) zijn momenteel alles in gereedheid aan het brengen om via het digitaal platform Smartschool de lessen aan te bieden. Daarbij is dan ook de mogelijkheid via Smart Live aan pre-teaching te doen.

Daarvoor heeft elke leerling een smartaccount nodig en elke ouder een co-account. Dit biedt voor al deze kinderen een eenvormig digitaal systeem om zowel berichtgeving als digitaal lesgeven op te volgen. (zie brieven en handleiding)

Hierbij dan ook een weekplanning om het digitaal lesgeven wat te spreiden per dagdeel en tevens ook in de mate van het mogelijke rekening te houden met de beschikbaarheid van een computer:

Dag        Tussen 10:00 – 12:00      Tussen 13:30 – 15:30

Maandag       3de graad                          2de graad
Dinsdag         2de graad                          3de graad
Woensdag     3de graad                          2de graad
Donderdag    2de graad                          3de graad

Dag        Tussen 9:00 – 10:30        Tussen 10:30 -12:00

Vrijdag         3de graad                          2de graad

VRIJDAGNAMIDDAG = VRIJAF

Het is uiteraard ook niet evident om een exacte planning op te maken. De kinderen die we niet kunnen bereiken, kunnen zeker volgen via instructiekaartjes, kijkwijzers of richtlijnen die de leerkracht per dag ook meegeeft. We zorgen ervoor dat alles in het werk gezet wordt uw kind op allerhande manieren te begeleiden.

Aan alle ouders van onze kleutertjes en leerlingen L1 & L2

De gemaakte afspraken blijven behouden zoals in eerdere berichtgeving werd vermeld. Hierbij nogmaals een kort overzicht:

We organiseren 2 ophaalmomenten voor het lager:

  • Ophaalmoment 1 : woensdag 15/04/20 :

            - Van 10:00u-12u : 1ste, 3de en 5de leerjaar

            - Van 13:30u-15:30u : 2de, 4de en 6de leerjaar

  • Ophaalmoment 2 : vrijdag 17/04/20 :

            - Van 10:00u-12u : 1ste, 3de en 5de leerjaar

            - Van 13:30u-15:30u : 2de, 4de en 6de leerjaar

Tijdens de ophaalmomenten zullen de klassen open zijn en wordt er gevraagd om één per één de klas binnen te gaan en rekening te houden met de ‘social distance’ verplichtingen. Graag dan ook één ouder die deze materialen komen ophalen. (voor leerlingen 3de graad mag het dan eventueel ook uw kind zelf zijn)

De leerkrachten hebben de materialen die de kinderen nodig hebben op de bank klaargelegd!

  1. Er zal na het paasverlof overgegaan worden naar het aanbrengen van nieuwe leerstof; (met de nodige inoefening) en dit via opgenomen filmpjes, instructiekaartjes, kijkwijzertjes en eventueel af en toe eens live chat….;
  2. Er zal met een DAGTAAK  (eventueel weekplanning) gewerkt worden op de klasblog; (à L1-2)
  3. Via de klasblog of via mail kan de juf of meester gecontacteerd worden.
     

De klasblog werkt voor deze leeftijdsgroepen voorlopig nog steeds het best. Uiteraard zullen de leerkrachten ook af en toe overgaan naar een ‘live chat-lesje’ of een opgenomen filmpje waarbij de kindjes dan ook hun juf of meester kunnen zien en eventueel spreken.
Volg daarom zeker verder de klasblog van uw kind verder op.

Indien u nog vragen hebt, geef gerust een seintje. We gaan nu alles op alles zetten om uw kind zo goed mogelijk door deze moeilijke periode te loodsen. We zoeken constant verder wat de beste manier is om uw kind optimaal te begeleiden.

Belangrijk:

Vergeet niet dat het nu paasverlof is en zowel vanuit het Departement Onderwijs en niet in het minst wijzelf als school vragen nu nog even de “pauzeknop” in te duwen voor uw kind. Vanaf 20/04 zetten we dan alles op alles om zonder kleerscheuren uit deze crisis te komen.

Zorg nu vooral voor uzelf en uw naasten. Nog een fijn verlof verder en tot binnenkort.

Vriendelijke groeten

Gunther Vanmassenhove                                                   Schoolteam CP & GD

Directeur

BijlageGrootte
PDF icon smartschool voor ouders.pdf1.42 MB