Techniek: experimenteren met drijven en zinken

Wat is drijven en zinken? Aan de hand van woordkaarten ontdekken we deze begrippen. We voeren een klasgesprek en geven voorbeelden van voorwerpen die zinken of drijven. 

Juf biedt enkele klasvoorwerpen aan en we voorspellen wat er zal gebeuren wanneer we die in de waterbak leggen. We duiden onze voorspelling aan op een kaart. Na het experimenteren staven we de effectieve waarneming aan onze voorspelling. Klopt het? Waarom dachten we dat het wel of niet zou drijven. 

Daarna experimenteren we verder tijdens het hoekenwerk. We verwoorden de tegenstellingen zwaar-licht en leeg-vol.