MV/B de zon, een vuurbal die eigenlijk een ster is

In kader van ons traject muzische vorming  worden de lessen beeld grondig uitgewerkt. Er worden een aantal fases doorlopen zoals waarnemen, gedetailleerd verwerken en benoemen (kleurgebruik, vorm,...), het eigenlijke vormgeven en daarna een reflectie van de gemaakte knutselwerken. Door op deze manier te werken kan de creativiteit van de kleuters nog meer worden aangewakkerd doordat ze vooraf beeldelementen hebben waargenomen en ontleed.