Blog van Lynn

Techniek: experimenteren met drijven en zinken

Wat is drijven en zinken? Aan de hand van woordkaarten ontdekken we deze begrippen. We voeren een klasgesprek en geven voorbeelden van voorwerpen die zinken of drijven. 

Juf biedt enkele klasvoorwerpen aan en we voorspellen wat er zal gebeuren wanneer we die in de waterbak leggen. We duiden onze voorspelling aan op een kaart. Na het experimenteren staven we de effectieve waarneming aan onze voorspelling. Klopt het? Waarom dachten we dat het wel of niet zou drijven. 

MV/B de zon, een vuurbal die eigenlijk een ster is

In kader van ons traject muzische vorming  worden de lessen beeld grondig uitgewerkt. Er worden een aantal fases doorlopen zoals waarnemen, gedetailleerd verwerken en benoemen (kleurgebruik, vorm,...), het eigenlijke vormgeven en daarna een reflectie van de gemaakte knutselwerken. Door op deze manier te werken kan de creativiteit van de kleuters nog meer worden aangewakkerd doordat ze vooraf beeldelementen hebben waargenomen en ontleed.

 

Ik word een astronaut

5...4...3...2...1 we verkennen de aarde, sterren, hemellichamen, zon en planeten vanuit de ruimte. We herhalen ruimtelijke begrippen, oefenen verder aan hoeveelheden, leren de letter ‘R’ van ruimte,... We ontdekken het principe van dag en nacht, zwaartekracht en de seizoenen. Aangezien dit moeilijke materie is om te vatten, ligt de nadruk vooral op het beleven, fantaseren, experimenteren en ontdekken.

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Lynn