Pompom en alle vriendjes van de klas! Terug naar school.

Het startschot werd gegeven voor een prachtig schooljaar met deze top derde kleuters!