Techniek: zinken en drijven

Hoe komt het dat de boot van Sint en Piet blijft drijven? We gingen op onderzoek en deden enkele proefjes!