Torens uit papier

In de lessen technologie experimenteerden we met papier en probeerden we hoge stevige torens te bouwen. Er werd gebouwd en afgebroken en terug opgebouwd tot er toch enkele mooie exemplaren te voorschijn kwamen.