Les techniek: proefjes

Ook in ons klasje maakten de kinderen eerst een verslag van een proefje dat werd getoond via youtube. Ze deden dit in hun groepje in de klas en nadien mochten we aan den lijve een een aantal proefjes ondervinden samen met de klas van juf Virginie. Soms echt wel schrikken hoe de proefjes lukten en luchtdruk zichzelf bijna automatisch bewees... Een hele boeiende namiddag waar we samen heerlijk veel geleerd hebben, dankjewel juf Virginie voor de superorganisatie!