Centrumplein

2020-2021

W.O.: techniek: proefjes

Tijdens de taalles bekeken de leerlingen in kleine groepjes experimenten. Hier schreven ze een verslag over.
In de namiddag werkten we in een doorschuifsysteem, per drie voerden ze alle proeven uit en zochten ze een verklaring.
Ze leerden hoe ze zelf een kompas kunnen maken, hoe wrijving ontstaat,....
Een leuke, boeiende namiddag!

 

Les techniek: proefjes

Ook in ons klasje maakten de kinderen eerst een verslag van een proefje dat werd getoond via youtube. Ze deden dit in hun groepje in de klas en nadien mochten we aan den lijve een een aantal proefjes ondervinden samen met de klas van juf Virginie. Soms echt wel schrikken hoe de proefjes lukten en luchtdruk zichzelf bijna automatisch bewees... Een hele boeiende namiddag waar we samen heerlijk veel geleerd hebben, dankjewel juf Virginie voor de superorganisatie! 

Pagina's

Abonneren op Centrumplein