Krullenbol: appels tekenen

Deze week tekenden we appels a.d.h.v. de krullenbolmethode. Met deze methode leren de kinderen op een speelse manier schrijfbewegingen maken. 

Eerst gingen we aan de slag op de speelplaats, achteraf op papier.