Het cijfer- en letterwinkeltje

In het circusalfabet tuimelen letters en cijfers door elkaar…

we begonnen ieder week met een verhaal, de ene keer over opa Brom en zijn letterwinkel, de week erop met oma Blom en haar cijferwinkel.

cijfers en letters zien we overal en hebben we alle dagen nodig: om te lezen , te rekenen, schrijven, maar ook in het verkeer, aan ons huisje zie je cijfers, om te bellen hebben je cijfers nodig,…

met de iPad speelden we een letterspel, we schilderden opa Brom, maakten een letter, speelden cijferbingo, oefenden onze schrijfmotoriek , leerden een lied van het circusalfabet,… 

kijk maar even mee