MV beeld : abstract met vormen

Fase 1: Waarnemen

Herhalen van de reeds aangeleerde vormen : cirkel, driehoek, vierkant, rechthoek, vijfhoek ...

Kennismaking met abstracte kunstwerken met vormen , kunstenaar Lewy e.a.

Fase 2 en 3: Verwerken en vormgeven

Eerste les: We kiezen elke keer 1 vorm en teken (met potlood) de omtrek. Dit herhalen we telkens met verschillende vormen. Daarbij trachten we ook wat te letten op de compositie. Zo bekomen we een soort wirwar van lijnen die nieuwe vormen omlijnen.

Tweede les: We kleuren de bekomen wirwar van vormen in een aantal verschillende kleuren, maar letten er op dat geen twee dezelfde kleuren elkaar raken !

Fase 4: Beschouwen en reflecteren

We waarderen ons eigen schilderij en de schilderijen van de klasgenootjes.