Techniek : maquette van onze klas

Net als elk jaar bouwden we onze klas na 'in het klein'

... we kregen hulp van Bob de bouwer en zijn Duploblokjes

Op de maquette deden we enkele oriëntatieoefeningen