Meester op de fiets

Vandaag werden onze fietsvaardigheden aangescherpt !

Slalom tussen kegels, sturen met één hand, tijdig remmen ...>
en daarna het parcours met wip, helling en zelfs een trap !

Uitdagend en leuk