L1

2018-2019

K3 op bezoek

wat komt K3 op bezoek ?

nee, de kleuters van juf Stefanie kwamen eens meedoen in onze klas

we werkten met een rekendoos en legden evenveel, minder en meer

we hakten enkele woorden en luisterden naar de klanken

daarna deden we enkele schrijfoefeningen

naar het museum

Hoe leefden onze grootouders ?

Hoe zag Bredene er uit ?

allemaal vragen waar we antwoord op vonden in het Heemkundig Museum Turkeyenhof van Bredene

het hele jaar op woensdagnamiddag en zondagvoormiddag te bezoeken !

Les in pyjama

Sommige kindjes kunnen niet naar school gaan omdat ze langdurig ziek zijn
... zij worden ondersteund via Bednet.

Daarom kregen wij nu ook les in pyjama om solidair te zijn met zieke kindjes.

Maar het was vooral leuk !

Pagina's

Abonneren op L1