L3

2020-2021

OKIDOO

De eerste les OKIDOO van het schooljaar was alweer een feit.

OKIDOO lessen kunnen voor sommige leerlingen ENORM deugd doen:

- ze leren de lln omgaan met hun gevoelens / problemen

- ze bieden een moment van rust tijdens de drukke dagen

Het was duidelijk te zien dat velen ervan genoten.

De klas was nog nooit zo rustig en stil   :-)

 

Deze map wordt telkens aangevuld met nieuwe foto's

Behoren tot een groep

In ons eerste thema van WO maakten we kennis met elkaar.

We leerden dat iedereen tot een groep (en zelfs meerdere groepen) behoort.

Tot een groep behoren betekent dat iedereen binnen de groep een gemeenschappelijk kenmerk heeft.

Kunnen jullie raden waarom deze groepen zijn gevormd?

Wat is hun gemeenschappelijk kenmerk?

2019-2020

Dagplanning donderdag 4 juni

Dag lieve kinderen

Hier ben ik dan met de ALLERLAATSTE blog van dit schooljaar!

Vanaf morgen is het terug "in het echt", nu nog een laatste keer vie video.

Voor wiskunde zullen we veel werken in de bruine bundel. Ik kies ervoor om vandaag toch nog wat te werken rond hoofdrekenen en cijferen.

In de video geef ik enkele voorstellen. Als je die opdrachten toevallig al hebt gemaakt, geen probleem, kies er dan gewoon enkele andere uit.

BACK TO SCHOOL part 2

Dag lieve kinderen

De lange periode afwachten zit er EINDELIJK op. Vrijdag vliegen we er 'met zijn allen' terug in.

Ik hoop dat jullie de laatste vrije dagen nog zullen gebruiken om enkele zaken te "trainen":

- Tafels

- Woordenhamster (onthoudwoorden oefenen)

- Lezen (elke dag een kwartiertje)

- Bruine bundel wiskunde : oefen wat jij voor jezelf nodig acht

- Scheurblokje

Dagplanning vrijdag 29 mei

Voila, we hebben er alweer een weekje op zitten.

We sluiten de week op het gemakje af. Vandaag staan er geen lessen wiskunde of spelling op het programma.

Ik zag enkele leerlingen op de live sessie om de herhaling van TARGET 7 te bespreken. Ze deden het allemaal goed.

Ik hoop dat het bij de anderen ook zo goed gelukt is. Nogmaals : correctiesleutels zijn terug te vinden op de blog.

Vandaag starten we met een KORT schrijflesje. Schrijflesjes vereisen wel enige vorm van denken. Het schrijven zelf is niet veel.

Dagplanning donderdag 28 mei

Dag allemaal

We zitten inmiddels al aan de planning voor donderdag. Wat gaat de tijd toch snel zeg ...

De les wiskunde is (zoals gezegd) ZEER pittig. Het is wel een zéér belangrijke : herhaling van TARGET 7.

Wie de lessen wiskunde van deze week (Target 6 en 7) snapt, snapt de leerstof derde leerjaar.

Het is de laatste les wiskunde van deze week, dus nog 1x opperste concentratie en ALLES GEVEN. Komaan!

https://www.loom.com/share/531eaa00061b48fe8e5e755c318706ed

Pagina's

Abonneren op L3