L3

2020-2021

Naar het bos

We konden gelukkig nog genieten van onze jaarlojkse uitstap naar het bos.

Door de omstandigheden, zal dit hoogstwaarschijnlijk onze enige uitstap dit schooljaar worden.

Het weer zat alvast mee en Knabbel en Babbel bezorgden ons een leuke, leerrijke, deugddoende middag in een echt bos.

Wat deden we?

- Een symmetrie opdracht met voorwerpen uit het bos

- Spreekwoorden linken aan de correcte uitleg

- Een lied zingen (sluwe vos)

- Wat is goed voor de natuur en wat is minder goed (mens speelt vaak een slechte rol)

OKIDOO

De eerste les OKIDOO van het schooljaar was alweer een feit.

OKIDOO lessen kunnen voor sommige leerlingen ENORM deugd doen:

- ze leren de lln omgaan met hun gevoelens / problemen

- ze bieden een moment van rust tijdens de drukke dagen

Het was duidelijk te zien dat velen ervan genoten.

De klas was nog nooit zo rustig en stil   :-)

 

Deze map wordt telkens aangevuld met nieuwe foto's

Behoren tot een groep

In ons eerste thema van WO maakten we kennis met elkaar.

We leerden dat iedereen tot een groep (en zelfs meerdere groepen) behoort.

Tot een groep behoren betekent dat iedereen binnen de groep een gemeenschappelijk kenmerk heeft.

Kunnen jullie raden waarom deze groepen zijn gevormd?

Wat is hun gemeenschappelijk kenmerk?

2019-2020

Dagplanning donderdag 4 juni

Dag lieve kinderen

Hier ben ik dan met de ALLERLAATSTE blog van dit schooljaar!

Vanaf morgen is het terug "in het echt", nu nog een laatste keer vie video.

Voor wiskunde zullen we veel werken in de bruine bundel. Ik kies ervoor om vandaag toch nog wat te werken rond hoofdrekenen en cijferen.

In de video geef ik enkele voorstellen. Als je die opdrachten toevallig al hebt gemaakt, geen probleem, kies er dan gewoon enkele andere uit.

BACK TO SCHOOL part 2

Dag lieve kinderen

De lange periode afwachten zit er EINDELIJK op. Vrijdag vliegen we er 'met zijn allen' terug in.

Ik hoop dat jullie de laatste vrije dagen nog zullen gebruiken om enkele zaken te "trainen":

- Tafels

- Woordenhamster (onthoudwoorden oefenen)

- Lezen (elke dag een kwartiertje)

- Bruine bundel wiskunde : oefen wat jij voor jezelf nodig acht

- Scheurblokje

Dagplanning vrijdag 29 mei

Voila, we hebben er alweer een weekje op zitten.

We sluiten de week op het gemakje af. Vandaag staan er geen lessen wiskunde of spelling op het programma.

Ik zag enkele leerlingen op de live sessie om de herhaling van TARGET 7 te bespreken. Ze deden het allemaal goed.

Ik hoop dat het bij de anderen ook zo goed gelukt is. Nogmaals : correctiesleutels zijn terug te vinden op de blog.

Vandaag starten we met een KORT schrijflesje. Schrijflesjes vereisen wel enige vorm van denken. Het schrijven zelf is niet veel.

Pagina's

Abonneren op L3