Techniekles: een telefooncentrale maken

Tijdens ons WO thema 'Hei, hallo!' leerden we heel wat over communiceren en geluid. We leerden over veilig omgaan met hedendaagse communicatiemiddelen zoals chat, Facebook, Twitter ...
We leerden ook over de geschiedenis van de telefoon.

Verder kregen de leerlingen de opdracht om een telefooncentrale te maken. Deze moest wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • We moeten met meerderen kunnen spreken
  • We moeten met meerdere kunnen luisteren
  • We moeten afspraken maken wanneer er mag gesproken worden
  • We moeten een lijn kunnen afsluiten

We maakten eerst een ontwerp en gingen daarna op zoek naar de nodige materialen. Als laatste stap werden de verschillende telefooncentrales natuurlijk uitgetest.