L4

2016-2017

Zeeklassen dag 3

Op het programma stond deze ochtend normaal 'Windpainting', maar door het slechte weer viel dit letterlijk in het water. Maar gelukkig werd er meteen gezorgd voor een andere activiteit 'James en Co'. We maakten kennis met werken van James Ensor en leerden een marinetekening maken in de stijl van Ensor. In de namiddag gingen we naar school om deze creatieve en kunstzinnige dag verder te zetten. Omdat de zon toen wel scheen, kleurden we zand met krijt en probeerden we op die manier toch nog wat te 'windpainten'. Nadien experimenteerden we nog wat met wasco's en ecoline.

Zeeklassen dag 2

Deze ochtend brachten we een bezoek aan de ontmijningsdienst in het Eugermin (marinebasis). Daar zagen we de papa van Arco. Daarna leerden we knopen maken in het Maritiem Instituur Mercator (de zeevaardschool). Na deze interessante en leerrijke ochtend, brachten we in de namiddag een bezoek aan Fort Napoleon. Het was opnieuw een zeer leuke, leerrijke dag!

Techniekles: een telefooncentrale maken

Tijdens ons WO thema 'Hei, hallo!' leerden we heel wat over communiceren en geluid. We leerden over veilig omgaan met hedendaagse communicatiemiddelen zoals chat, Facebook, Twitter ...
We leerden ook over de geschiedenis van de telefoon.

Verder kregen de leerlingen de opdracht om een telefooncentrale te maken. Deze moest wel aan enkele voorwaarden voldoen:

Opruimactie

Het vierde leerjaar vond al een tijdje dat er teveel afval rondom onze school lag. Dus besloten we een actie op poten te zetten. We ontwierpen een poster en de leerlingen gingen reclame voor hun actie maken in de andere klassen. Op vrijdag 24 maart 2017 was het dan zo ver. Heel wat leerlingen hielpen mee om ons schooldomein opnieuw proper te maken. Dankjewel allemaal!

Integratieles peuters en L4GD

De laatste vrijdag voor de vakantie turnden de leerlingen van het vierde leerjaar samen met de allerkleinsten van onze school. We zetten een klim- en klauterparcour op en hielpen de peuters om het parcours af te leggen. We moesten elk om de beurt een kleintje begeleiden. Nadien mochten wij natuurlijk ook het parcours afleggen. Wat vonden we het leuk om zo te zorgen voor die kleine sloebertjes.
Om de les af te sluiten speelden we met een reuzegrote bal. Iedereen was het er over eens: we moeten dit absoluut nog eens opnieuw doen!

Techniekles: geheimschrift

Boodschappen versturen en ontvangen in een taal die alleen jij en je vrienden kunnen begrijpen, dat is heel spannend. Maar hoe doe je dat? Al snel kwamen we tot de conclusie dat dat met behulp van geheimschrift kan.We bedachten eerst allerlei soorten geheimschriften die wij zelf zouden kunnen gebruiken. Al snel brachten enkele leerlingen aan dat we ook een geheime tekst kunnen schrijven met citroensap.

Vierhoeken construeren

Vandaag leerden we vierhoeken construeren op allerlei verschillende manieren. We werkten met een doorschuifsysteem. Bij post 1 moest je zoveel mogelijk verschillende vierhoeken knippen uit een geruit blad, bij post 2 moest je een kaartje nemen en de gevraagde vierhoek leggen met rietjes en stokjes, bij post drie vormden we allerlei verschillende vierhoeken met elastiekjes, bij post 4 werden de vierhoeken ingeoefend aan de hand van een tangram. Bij de laatste post moesten de leerlingen oefeningen maken in het werkboek.

Mundolab

Momenteel werken we tijdens de WO-lessen rond het thema ‘Niet alle natuur leeft’.
We leerden al over de zon en de aarde en voerden allerlei proefjes uit. Onze klas werd omgetoverd tot een echt labo en we gedroegen ons als echte wetenschappers. We gaan de komende weken ook nog leren over het weer, de kringloop van het water en de actieve voedingsdriehoek.

Pagina's

Abonneren op L4