L6

2020-2021

Initiatie Engels

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe WO-methode, WOUW.

Hier hoort af en toe ook een initiatieles Engels bij. Aansluitend bij het eerste thema over historische figuren, leerden we "superheroes" kennen.

We leerden hun naam, de kleuren van hun kostuum, hun superkracht en hun instrument kennen. En dit allemaal in het Engels.

We speelden ook "Guess who?".

Daarna moest iedereen een eigen superheld tekenen en hem / haar in het Engels voorstellen aan de klas.

Afsluiten deden we met een liedje.

 

OKIDOO

Vandaag was onze tweede les OKIDOO met juf Bianca.

We leren hier om te ontspannen, rustig te worden en enkel met onszelf bezig te zijn. Even ontsnappen aan de drukke dag. 

Vandaag lukte dit bij iedereen super goed! 

Muziek / media

In de les muzische vorming bekeken we een oud filmpje van Mickey Mouse, maar dan wel zonder geluid.

De klas werd daarna in 6 groepen verdeeld. Elke groep kreeg een minuut van het filmpje toegewezen. Daarop moesten ze met hun groepje passende geluiden verzinnen. 

Toen alle groepjes klaar waren, bekeken we het filmpje opnieuw terwijl elk groepje de ingeoefende geluiden maakte. 

Als afsluiter van de les, bekeken we het filmpje met de originele geluiden.

Het resultaat van de klasgroep was minstens even goed! Chapeau! 

Bingo in het Frans

We leerden in de Franse les tellen tot 100. Om dit beter onder de knie te krijgen, speelden we Bingo. De gedraaide getallen moesten in het Frans gezegd worden.

Er waren uiteindelijk 4 winnaars! Die kregen, net als alle andere deelnemers, een lekkere traktatie.

Dag van de sportclub

Vandaag was het de dag van de sportclub. Daarom mocht iedereen vandaag in sportkledij naar school komen.

Iedereen mocht vertellen welke sport(en) hij / zij beoefent. In welke club, hoe vaak ze trainen, of ze meedoen aan wedstrijden, ...

Zo leerde ik mijn kadetjes weer wat beter kennen.

 

Spreekles

In de taallessen werken we rond fantasieverhalen. In fantasieverhalen komen allerhande magische wezens voor: trollen, heksen, kobolden, elfen, feeën ...

In de spreekles kreeg elk groepje een magische figuur toegewezen. In groep moesten ze bespreken hoe hun figuur eruit ziet, welke magische krachten ze hebben, in welke verhalen ze voorkomen...

Daarna stelde elk groepje zijn figuur voor aan de klas. Deze moesten op hun beurt notities maken van er werd verteld.

Met deze info zullen we later zelf een fantasieverhaal schrijven. 

KiVa : talenten

Tijdens de eerste Kiva-les in het 6de leerjaar hadden we het over talenten en positieve eigenschappen.

We merkten na het klasgesprek op dat we soms niet zo lief zijn voor onszelf. Dat we vaak negatief denken over onszelf. Ook tegen de klasgenootjes maken we al eens kwetsende opmerkingen.

Daarom toonden we ons vandaag van onze meest positieve kant en maakten we een complimentenkaart voor een klasgenoot. Het lot bepaalde voor wie een kaart moest gemaakt worden.

Eerste WO-les

Dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor WO --> WOUW!

In het eerste thema maken we kennis met heel veel historische figuren. In groepen gingen we al eens nadenken welke historische figuren we allemaal kennen en waar we die op de wereldkaart kunnen situeren. 

 

2019-2020

Ijsjes

Deze namiddag kwam de ijskar van MDue langs aan onze school.

Dit was een initiatief van de opa van Arthur Gryson uit mijn klas. Hij vond dat de jongens en meisjes van het 6de leerjaar wel een ijsje verdienden om hun afscheid van de lagere school te vieren.

Dank u wel Eddy Gryson voor dit tof initiatief. De ijsjes hebben gesmaakt! 

 

Pagina's

Abonneren op L6