Spreekles - Buitenspelen

In ons taalboek zijn we nog steeds bezig met het thema buitenspelen.

Deze keer werd de klas in 3 groepen verdeeld. Elke groep kreeg een andere speluitleg : rode rover / rood licht groen licht / kick the can.

In de klas werd het spel voorbereid : wat is het doel van het spel, hoe speel je het spel, wat mag er en wat mag er niet, ... Daarna moest er in groep afgesproken worden hoe ze het spel zouden uitleggen aan de rest van de klas.

Na de voorbereiding in de klas, trokken we naar de speelplaats.

Daar moest elk groepje zijn spel uitleggen aan de rest van de klasgroep. Die mochten het spel dan spelen. De groepsleden die het spel hadden uitgelegd moesten hen begeleiden en helpen. 

Dit was leuk! Voortaan spelletjes genoeg om te spelen tijdens de speeltijden!