Afscheid L6GD

Vandaag vierden we het afscheid van de jongens en meisjes van het 6de leerjaar.

Door de Corona maatregelen kon het afscheid niet doorgaan in het Staf Versluyscentrum, zoals we elk jaar gewoon zijn.

Maar we zorgden er toch voor dat de laatstejaars een leuk afscheid kregen. Alle kinderen van de school vormden een supergrote kring op de speelplaats en de afscheidnemende leerlingen bevonden zich in het midden.

We startten de namiddag met een speech van de directeur. Dan toonden de leerlingen van het 6de leerjaar nog eens hun dansje van het grootouderfeest. 

De jongens en de meisjes van het 6de leerjaar wilden graag alle personeelsleden van Groenendijk nog eens in de bloemetjes zetten. ze hadden voor iedereen een kort tekstje geschreven dat recht uit hun hart kwam. Als aandenken kreeg iedereen zijn / haar tekstje overhandigd door de leerling(en) die het had(den) geschreven.

Op het einde vormden alle kinderen van de school een erehaag voor de afscheidnemende leerlingen. Een emotioneel moment, waarbij dan ook enkele traantjes vloeiden.

Terug in de klas kreeg iedereen nog een drankje en een zakje chios.

Het werd een memorabele namiddag!