Quiz

De ouderwerkgroep Groenendijk organiseert op vrijdag 14 februari voor de eerste maal een quiz. De quiz zal doorgaan in de refter van onze school. Iedereen welkom vanaf 19h30. We vangen aan om 20h00 stipt!

De opbrengst van de Quiz komt integraal ten goede aan de leerlingen van onze school.
Uiteraard is onze bar open tijdens en na de quiz ! 

Hopelijk tot dan !
De Ouderwerkgroep