Ouderwerkgroep

 • Facebookpagina van ouderwerkgroep Centrumplein

  Centrumplein

  Er is een facebookpagina aangemaakt door de ouderwerkgroep Centrumplein, met als bedoeling het bekendmaken van komende activiteiten, het publiceren van enkele foto's na zo'n activiteit en het plaatsen van interessante data zoals bv verlofdagen, kindvrije dagen, ...

  De groep is besloten en bedoeld voor (groot-) ouders van de kinderen die naar school gaan in de Zandlopertjes. Tevens is het geen forum maar enkel een uithangbord over aktiviteiten zoals spelenfeest, schoolfeest, ...

 • Spelenfeest Centrumplein 30/9

  Centrumplein

  Naar jaarlijkse gewoonte wordt er terug een spelenfeest gehouden in onze school. Die gaat door op vrijdag 30/9 vanaf 15u. Iedereen kan terug naar hartelust spelletjes spelen en natuurlijk prijzen winnen. Voor de dorstigen is er uiteraard een bar voorzien. De winst gaat terug naar onze schoolgaande kinderen in de vorm van aankoop studiemateriaal, subsidiëring uitstappen, enz...

  Hieronder nog een handige overzicht van de verlofdagen voor dit schooljaar:

 • Succesvolle spelletjesnamiddag

  Centrumplein

  1e spelletjesnamiddag bij Zandlopertjes Centrumplein van vrijdag laatstleden mag met meer dan 33 inschrijvingen (ouders en kinderen) een succes genoemd worden. Alle kinderen en ook de aanwezige ouders vonden het superleuk. Met de winst van inschrijving en drankverkoop worden enkele nieuwe spelletjes gekocht en de plannen worden alvast gesmeed om binnenkort terug een spelnamiddag te organiseren op school.

 • Gezocht: vrijwilligers ouderwerkgroep Centrumplein

  Centrumplein

  Ouderwerkgroep Zandlopertjes - Centrumplein organiseert op diverse tijdstippen activiteiten zoals het spelenfeest, grootouderfeest, schoolfeest. Met de opbrengst wordt er allerlei materiaal aangekocht ten voordele van de kinderen. De voorbije jaren werd er zo geïnvesteerd in o.m. leesboeken, smartboards, computers, zitbanken, speeltoestellen, ...  Kortom, uw kind geniet van onze inspanningen.

 • Quiz

  Groenendijk

  De ouderwerkgroep Groenendijk organiseert op vrijdag 14 februari voor de eerste maal een quiz. De quiz zal doorgaan in de refter van onze school. Iedereen welkom vanaf 19h30. We vangen aan om 20h00 stipt!

  De opbrengst van de Quiz komt integraal ten goede aan de leerlingen van onze school.
  Uiteraard is onze bar open tijdens en na de quiz ! 

  Hopelijk tot dan !
  De Ouderwerkgroep

Pagina's