Schoolnieuws

 • BELANGRIJK

  23/06/20

  1) Opvang school op 30/06:

   Zoals begin dit schooljaar reeds meegegeven en vastgelegd in onze infobrochure eindigen de lessen op dinsdag 30/06/2020 om 12:00u. Er is bijgevolg dan ook GEEN NASCHOOLSE OPVANG MEER! (wel 's morgens vanaf 7:30u)

  2) Opvang BKO:

  Om de BKO klaar te zetten voor de zomer en al het materiaal en meubilair te kunnen ontsmetten, zal de BKO uitzonderlijk gesloten zijn op DINSDAG 30 juni. Ze willen immers veilig de zomervakantie opstarten.

   

 • VERDELING SPEELPLAATSBUBBELS

  03/06/20

  Hieronder kunt u de verdeling van de speelplaatsen terugvinden voor de speeltijd bij aanvang van de school 's morgens om 8.35u

 • UPDATE HERSTART VAN DE SCHOLEN FASE 2

  28/05/20

  Update 29/05/2020 - HEROPSTART VAN DE SCHOLEN FASE 2 -

  Beste ouders

  KLEUTERS: ELKE DAG (vanaf DONDERDAG  4 JUNI ’20)

  (Facultatieve) verlofdagen: ma 01/06/20 – di 02/06/20 en woe 03/06/20

  Een volgende stap wordt genomen in de heropening van de scholen weliswaar nog met veiligheidsrichtlijnen:

  • Er worden op school geen warme maaltijden noch drank en fruit  geserveerd.
  • Alle kleuters brengen een lunchpakket, een drankje en een vieruurtje mee.
  • De kleuters dienen afgezet en opgehaald te worden aan de schoolpoort.
  • Ouders mogen het terrein niet betreden.
  • Dagelijks staat er een juf aan de schoolpoort om de kleutertjes te verwelkomen.
  • Bij einde schooltijd worden de kleutertjes per groep verzameld en opgehaald door de ouders die buiten aan de poort staan.
  • Er zal politiebegeleiding zijn aan de schoolpoort om de veiligheid en nodige afstand te bewaren. Gelieve daarbij ook de veiligheidsrichtlijnen te volgen.

  -De schooluren verlopen zoals gewoonlijk:

  *Maandag, dinsdag en donderdag van 8:50u-15:50u
  *Woensdag van 8:50u-11:35u
  *Vrijdag van 8:50u-15:00u

  -De voor -en naschoolse opvang verloopt zoals gewoonlijk:

  *Maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag van 7:30u-8:35u en van 15:50u-18:00u
  *Woensdag van 7:30u-8:35u en van 11:35u tot 12:30u

  LAGER: ELKE DAG (vanaf VRIJDAG 5 JUNI ’20)

  - Alle bovenstaande richtlijnen gelden ook voor het lager onderwijs.

  - Het lager onderwijs komt ELKE DAG naar school.

  - De schooluren verlopen zoals gewoonlijk:

  *Maandag, dinsdag en donderdag van 8:50u-15:50u
  *Woensdag van 8:50u-11:35u
  *Vrijdag van 8:50u-15:00u

  - De voor -en naschoolse opvang verloopt zoals gewoonlijk:

  *Maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag van 7:30u-8:35u en van 15:50u-18:00u
  *Woensdag van 7:30u-8:35u en van 11:35u tot 12:30u

  Wij hopen zo snel mogelijk uw zoon/dochter te verwelkomen op onze school.

  Belangrijk:

  -Noodopvang lager nog tot  donderdag 4 juni!

  -L1-L2 en L6 op donderdag 4 juni in de huidige werking. 

  -Pré-teaching valt vanaf 5 juni weg!
   

  Met vriendelijke groeten

  Gunther Vanmassenhove - Directeur

 • Brief ivm eindexamens en eindtoetsen dit schooljaar

  24/04/20

  Beste ouders,

  In bijlage vindt u de brief i.v.m. het standpunt dat ingenomen wordt  door onze Scholengroep Stroom naar eindtoetsen en examens toe dit schooljaar. Alvast bedankt voor uw begrip in deze bizarre en moeilijke tijden. 

  Draag vooral zorg voor uzelf en uw naasten. 

 • UPDATE WERKING NA PAASVAKANTIE

  10/04/20

  -UPDATE- 10/04/2020

  Beste ouders

  Aan alle ouders en leerlingen L3-L4-L5-L6

  Zoals reeds afgesproken in vorige berichtgeving worden op woensdag 15/04 en vrijdag 17/04 afhaalmomenten voor het lager gepland om uw kind de kans te geven vanaf 20/04 met de originele werk- en leerboeken de (nieuwe) lessen mee te volgen.

  Daar zullen alle leerlingen van L3 t.e.m. L6 deze begeleidende brief meekrijgen met de daaraan gekoppelde brieven van hun smartschoolaccount en een korte handleiding hoe ze de installatie ervan moeten uitvoeren.

  De leerkrachten van 2de graad (L3-L4) en 3de graad (L5-L6) zijn momenteel alles in gereedheid aan het brengen om via het digitaal platform Smartschool de lessen aan te bieden. Daarbij is dan ook de mogelijkheid via Smart Live aan pre-teaching te doen.

  Daarvoor heeft elke leerling een smartaccount nodig en elke ouder een co-account. Dit biedt voor al deze kinderen een eenvormig digitaal systeem om zowel berichtgeving als digitaal lesgeven op te volgen. (zie brieven en handleiding)

  Hierbij dan ook een weekplanning om het digitaal lesgeven wat te spreiden per dagdeel en tevens ook in de mate van het mogelijke rekening te houden met de beschikbaarheid van een computer:

  Dag        Tussen 10:00 – 12:00      Tussen 13:30 – 15:30

  Maandag       3de graad                          2de graad
  Dinsdag         2de graad                          3de graad
  Woensdag     3de graad                          2de graad
  Donderdag    2de graad                          3de graad

  Dag        Tussen 9:00 – 10:30        Tussen 10:30 -12:00

  Vrijdag         3de graad                          2de graad

  VRIJDAGNAMIDDAG = VRIJAF

  Het is uiteraard ook niet evident om een exacte planning op te maken. De kinderen die we niet kunnen bereiken, kunnen zeker volgen via instructiekaartjes, kijkwijzers of richtlijnen die de leerkracht per dag ook meegeeft. We zorgen ervoor dat alles in het werk gezet wordt uw kind op allerhande manieren te begeleiden.

  Aan alle ouders van onze kleutertjes en leerlingen L1 & L2

  De gemaakte afspraken blijven behouden zoals in eerdere berichtgeving werd vermeld. Hierbij nogmaals een kort overzicht:

  We organiseren 2 ophaalmomenten voor het lager:

  • Ophaalmoment 1 : woensdag 15/04/20 :

              - Van 10:00u-12u : 1ste, 3de en 5de leerjaar

              - Van 13:30u-15:30u : 2de, 4de en 6de leerjaar

  • Ophaalmoment 2 : vrijdag 17/04/20 :

              - Van 10:00u-12u : 1ste, 3de en 5de leerjaar

              - Van 13:30u-15:30u : 2de, 4de en 6de leerjaar

  Tijdens de ophaalmomenten zullen de klassen open zijn en wordt er gevraagd om één per één de klas binnen te gaan en rekening te houden met de ‘social distance’ verplichtingen. Graag dan ook één ouder die deze materialen komen ophalen. (voor leerlingen 3de graad mag het dan eventueel ook uw kind zelf zijn)

  De leerkrachten hebben de materialen die de kinderen nodig hebben op de bank klaargelegd!

  1. Er zal na het paasverlof overgegaan worden naar het aanbrengen van nieuwe leerstof; (met de nodige inoefening) en dit via opgenomen filmpjes, instructiekaartjes, kijkwijzertjes en eventueel af en toe eens live chat….;
  2. Er zal met een DAGTAAK  (eventueel weekplanning) gewerkt worden op de klasblog; (à L1-2)
  3. Via de klasblog of via mail kan de juf of meester gecontacteerd worden.
    

  De klasblog werkt voor deze leeftijdsgroepen voorlopig nog steeds het best. Uiteraard zullen de leerkrachten ook af en toe overgaan naar een ‘live chat-lesje’ of een opgenomen filmpje waarbij de kindjes dan ook hun juf of meester kunnen zien en eventueel spreken.
  Volg daarom zeker verder de klasblog van uw kind verder op.

  Indien u nog vragen hebt, geef gerust een seintje. We gaan nu alles op alles zetten om uw kind zo goed mogelijk door deze moeilijke periode te loodsen. We zoeken constant verder wat de beste manier is om uw kind optimaal te begeleiden.

  Belangrijk:

  Vergeet niet dat het nu paasverlof is en zowel vanuit het Departement Onderwijs en niet in het minst wijzelf als school vragen nu nog even de “pauzeknop” in te duwen voor uw kind. Vanaf 20/04 zetten we dan alles op alles om zonder kleerscheuren uit deze crisis te komen.

  Zorg nu vooral voor uzelf en uw naasten. Nog een fijn verlof verder en tot binnenkort.

  Vriendelijke groeten

  Gunther Vanmassenhove                                                   Schoolteam CP & GD

  Directeur

 • Update herstart 15 mei 2020

  04/05/20

  UPDATE   04/05/2020

  Beste ouder(s)

  De heropstart van de lessen op school is gepland op maandag 18 mei.
  In de scholen van Scholengroep Stroom testen we dat op vrijdag 15 mei al eens uit.

  Veiligheid en gezondheid staan hierbij voorop!

  A) PRAKTISCHE WERKING:

  De volgende algemene afspraken en richtlijnen van de overheid kunnen we jullie al meegeven:

  • Wie kan er terug naar school gaan?

   Voor ONZE SCHOOL:
   - de leerlingen van het 6de  leerjaar4 HALVE DAGEN
   op maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag : 8:50u-12:00u

   - de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar: 4 VOLLE DAGEN
   op maandag – dinsdag – donderdag : 8:50u-15:50u
   op vrijdag : 8:50u-15:00u

   BELANGRIJK :
   woensdag = NOODOPVANG! (zie verder)

   

  • Wat met leerlingen uit de klassen die niet terug kunnen starten op 18 mei?

   Het 3de, 4de en 5de leerjaar:
   -Voor deze leerlingen blijven de leerkrachten pre-teaching verzorgen.

  Dag       Tussen 13:30u–14:30u      Tussen 14:30u–15:30u
  Maandag            L3&L4                                      L5
  Dinsdag              L3&L4                                      L5
  Woensdag          L3&L4                                      L5
  Donderdag         L3&L4                                      L5
  Vrijdag                L3&L4                                      L5

   

  • Voor de kleutertjes:
   1) Blijft het aanbrengen van nieuwe leerstof (met de nodige inoefening)  via opgenomen filmpjes, instructiekaartjes, kijkwijzertjes op de KLASBLOG (www.dezandlopertjes.be)
   2) Via de klasblog of via mail kan de juf  gecontacteerd worden.

   

  • Kan mijn kind naar de opvang in de school?

   NOODOPVANG!
   Wanneer u of uw partner werkt in een cruciale sector (zorg, veiligheid, distributie, voedingsnijverheid, …) of in een sector die heropstart en je niet zelf in opvang kan voorzien, mag je kind naar de NOODopvang in de school, in de mate dat het volgens de veiligheidsvoorschriften haalbaar is voor de school om deze opvang te organiseren!

   !! De plaatsen zijn wegens de veiligheidsmaatregelen echter beperkt, daar wij ook contactbubbels moeten voorzien en beperkt zijn in aantal leerkrachten. We vragen daarom zowel werkattesten als uurschema’s op.
    

  • Omwille van veiligheidsmaatregelen zullen we GEEN MAALTIJDEN meer aanbieden. De leerlingen kunnen wel een zelf meegebracht lunchpakket nuttigen.
    

  Belangrijk:

  Hieronder volgen de “Veiligheidsmaatregelen op school”. Gelieve deze grondig door te lezen.

  B) WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN OP SCHOOL?

  • Bij aankomst op school
   *Leerlingen komen binnen via de gewone poort.
   *De temperatuur van de leerlingen kunnen gemeten worden.
   *Ouders worden niet toegelaten op het schooldomein.
   *De leerlingen wassen de handen en herhalen dit gedurende de dag.
    
  • In de klas
   *De leerlingen van de klas worden gesplitst met een groep > 14.
   *Leerlingen blijven altijd in hun zelfde contactbubbel met een klasleerkracht en een leerkracht die de pauze opvangt.
   *Leerkrachten dragen een mondmasker of een gelaatsscherm.
   Voor alle duidelijkheid: leerlingen moeten geen mondmasker dragen maar het is absoluut toegelaten als zij deze meebrengen van thuis.
   *De leerlingen zitten op vaste plaatsen met aandacht voor voldoende afstand.
   *Er worden geen LO -en/of zwemlessen in sportcentrum Bredene gegeven.
   *Klassen worden voortdurend geventileerd en ontsmet.
    
  • Tijdens de pauze
   *De leerlingen blijven in hun contactbubbel in de klas of buiten op de speelplaats of graspleinen om hun drankje, koekje, fruit en lunch te nuttigen.
   *Speelplaatsen worden in zones afgebakend.
    
  • Sanitair
   *Er mogen telkens maar 3 leerlingen naar toilet met coördinatie van de leerkrachten. Dit is volgens de aantal aanwezige wasbakken.
   *Het toilet doorspoelen gebeurt met het deksel naar beneden.
   *Urinoirs worden niet gebruikt.
   *Ieder toilet is voorzien van zeep en papier om handen te wassen en te drogen.
    
  • Onderhoud en besmetting
   *Leerlingen met symptomen worden tot afhaling in quarantaine geplaatst.
   *Gebruikte klassen worden volledig gedesinfecteerd en nat gedweild.
   *Deurklinken en lichtschakelaars worden ontsmet.
   *Leerlingenbanken worden ontsmet.
    

  Wij kijken er vast al naar uit om onze eerste leerlingen terug te zien op onze school.
  Wij wensen jullie en jullie naasten een goede gezondheid toe.

  Met vriendelijke groeten
  Gunther Vanmassenhove
  Directeur

Pagina's