Schoolnieuws

 • UPDATE WERKING NA PAASVAKANTIE

  10/04/20

  -UPDATE- 10/04/2020

  Beste ouders

  Aan alle ouders en leerlingen L3-L4-L5-L6

  Zoals reeds afgesproken in vorige berichtgeving worden op woensdag 15/04 en vrijdag 17/04 afhaalmomenten voor het lager gepland om uw kind de kans te geven vanaf 20/04 met de originele werk- en leerboeken de (nieuwe) lessen mee te volgen.

  Daar zullen alle leerlingen van L3 t.e.m. L6 deze begeleidende brief meekrijgen met de daaraan gekoppelde brieven van hun smartschoolaccount en een korte handleiding hoe ze de installatie ervan moeten uitvoeren.

  De leerkrachten van 2de graad (L3-L4) en 3de graad (L5-L6) zijn momenteel alles in gereedheid aan het brengen om via het digitaal platform Smartschool de lessen aan te bieden. Daarbij is dan ook de mogelijkheid via Smart Live aan pre-teaching te doen.

  Daarvoor heeft elke leerling een smartaccount nodig en elke ouder een co-account. Dit biedt voor al deze kinderen een eenvormig digitaal systeem om zowel berichtgeving als digitaal lesgeven op te volgen. (zie brieven en handleiding)

  Hierbij dan ook een weekplanning om het digitaal lesgeven wat te spreiden per dagdeel en tevens ook in de mate van het mogelijke rekening te houden met de beschikbaarheid van een computer:

  Dag        Tussen 10:00 – 12:00      Tussen 13:30 – 15:30

  Maandag       3de graad                          2de graad
  Dinsdag         2de graad                          3de graad
  Woensdag     3de graad                          2de graad
  Donderdag    2de graad                          3de graad

  Dag        Tussen 9:00 – 10:30        Tussen 10:30 -12:00

  Vrijdag         3de graad                          2de graad

  VRIJDAGNAMIDDAG = VRIJAF

  Het is uiteraard ook niet evident om een exacte planning op te maken. De kinderen die we niet kunnen bereiken, kunnen zeker volgen via instructiekaartjes, kijkwijzers of richtlijnen die de leerkracht per dag ook meegeeft. We zorgen ervoor dat alles in het werk gezet wordt uw kind op allerhande manieren te begeleiden.

  Aan alle ouders van onze kleutertjes en leerlingen L1 & L2

  De gemaakte afspraken blijven behouden zoals in eerdere berichtgeving werd vermeld. Hierbij nogmaals een kort overzicht:

  We organiseren 2 ophaalmomenten voor het lager:

  • Ophaalmoment 1 : woensdag 15/04/20 :

              - Van 10:00u-12u : 1ste, 3de en 5de leerjaar

              - Van 13:30u-15:30u : 2de, 4de en 6de leerjaar

  • Ophaalmoment 2 : vrijdag 17/04/20 :

              - Van 10:00u-12u : 1ste, 3de en 5de leerjaar

              - Van 13:30u-15:30u : 2de, 4de en 6de leerjaar

  Tijdens de ophaalmomenten zullen de klassen open zijn en wordt er gevraagd om één per één de klas binnen te gaan en rekening te houden met de ‘social distance’ verplichtingen. Graag dan ook één ouder die deze materialen komen ophalen. (voor leerlingen 3de graad mag het dan eventueel ook uw kind zelf zijn)

  De leerkrachten hebben de materialen die de kinderen nodig hebben op de bank klaargelegd!

  1. Er zal na het paasverlof overgegaan worden naar het aanbrengen van nieuwe leerstof; (met de nodige inoefening) en dit via opgenomen filmpjes, instructiekaartjes, kijkwijzertjes en eventueel af en toe eens live chat….;
  2. Er zal met een DAGTAAK  (eventueel weekplanning) gewerkt worden op de klasblog; (à L1-2)
  3. Via de klasblog of via mail kan de juf of meester gecontacteerd worden.
    

  De klasblog werkt voor deze leeftijdsgroepen voorlopig nog steeds het best. Uiteraard zullen de leerkrachten ook af en toe overgaan naar een ‘live chat-lesje’ of een opgenomen filmpje waarbij de kindjes dan ook hun juf of meester kunnen zien en eventueel spreken.
  Volg daarom zeker verder de klasblog van uw kind verder op.

  Indien u nog vragen hebt, geef gerust een seintje. We gaan nu alles op alles zetten om uw kind zo goed mogelijk door deze moeilijke periode te loodsen. We zoeken constant verder wat de beste manier is om uw kind optimaal te begeleiden.

  Belangrijk:

  Vergeet niet dat het nu paasverlof is en zowel vanuit het Departement Onderwijs en niet in het minst wijzelf als school vragen nu nog even de “pauzeknop” in te duwen voor uw kind. Vanaf 20/04 zetten we dan alles op alles om zonder kleerscheuren uit deze crisis te komen.

  Zorg nu vooral voor uzelf en uw naasten. Nog een fijn verlof verder en tot binnenkort.

  Vriendelijke groeten

  Gunther Vanmassenhove                                                   Schoolteam CP & GD

  Directeur

 • Ophaalmoment werkmaterialen en boeken

  04/04/20

  Beste ouders

  Omdat hoogstwaarschijnlijk de school na het paasverlof nog niet zal opengaan, wil het schoolteam zich reeds voorbereiden hoe we verder les kunnen geven aan de leerlingen.

  1. Er zal na het paasverlof overgegaan worden naar het aanbrengen van nieuwe leerstof; (met de nodige inoefening)
  2. Er zal met een DAGTAAK  (eventueel weekplanning) gewerkt worden op de klasblog;
  3. Wij organiseren 2 ophaalmomenten voor boeken en schoolmateriaal;

    

  Ophaalmoment 1 : woensdag 15/04/20 :

  -Van 10:00u-12u : 1ste, 3de en 5de leerjaar

  -Van 13:30u-15:30u : 2de, 4de en 6de leerjaar

  Ophaalmoment 2 : vrijdag 17/04/20 :

  -Van 10:00u-12u : 1ste, 3de en 5de leerjaar

  -Van 13:30u-15:30u : 2de, 4de en 6de leerjaar

  Tijdens de ophaalmomenten zullen de klassen open zijn en wordt er gevraagd om één per één de klas binnen te gaan en rekening te houden met de ‘social distance’ verplichtingen. Graag dan ook één ouder die deze materialen komen ophalen. (voor leerlingen 3de graad mag het dan eventueel ook uw kind zelf zijn)

  De leerkrachten hebben de materialen die de kinderen nodig hebben op de bank klaargelegd!

  **Waarom een ophaalmoment?

  Zo kunnen leerlingen in hun eigen werkschrift werken en dienen de ouders geen extra blaadjes af te drukken. (Dit is trouwens toegelaten als essentiële verplaatsing volgens het Departement Onderwijs en de Nationale volksgezondheid om geen onnodige discussies uit te lokken.) Indien u als ouder de werkboeken toch niet wenst op te halen, dan zal er een ingescande pdf-versie op de webblog staan.

 • Opvang tijdens paasvakantie in BKO

  26/03/20

  Na lang aandringen is er duidelijkheid over hoe in deze corona-tijd de opvang van schoolkinderen moet vorm krijgen in de paasvakantie:

  • kinderen worden zo veel mogelijk thuis opgevangen
  • zieke kinderen blijven thuis
  • er is tijdens de paasvakantie opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen van ouders met een cruciaal beroep die niet thuis kunnen werken en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. De opvang kan een attest van de werkgever vragen. Voor kinderen uit het secundair onderwijs wordt een oplossing op maat uitgewerkt
  • de lokale besturen krijgen de opdracht om in samenwerking met de scholen, de opvangvoorzieningen enz. deze opvang te realiseren
  • de opvang = sport en spel en geen les
  • de opvang houdt maximaal rekening met de hygiënemaatregelen en de zogenaamde contactbubbels. Kinderen die de voorbije dagen samen zitten worden blijvend samen opgevangen
  • wanneer de infrastructuur van de kinderopvang niet volstaat om de opvang te realiseren, kunnen afspraken gemaakt worden over het gebruik van de schoolinfrastructuur
  • het lokaal bestuur regelt het opvangpersoneel (kinderbegeleiders, animatoren, vrijwilligers, vrijwillig schoolpersoneel enz.). Bij voorkeur zijn dit personen met wie het kind al contact had.
  • er worden nog alternatieve regelingen uitgewerkt voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs met medische en/of sociale zorgnoden, voor kinderen uit de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs; Kind en Gezin informeert de opvang nog over deze regeling via een snelinfo.
    

  Het gemeentebestuur besliste vandaag om tijdens de paasvakantie de noodopvang te organiseren in de BKO. De noodopvang is er voor kinderen waarvan beide ouders (of alleenstaande ouder) in een cruciale dienst werken, kinderen in een moeilijke thuissituatie zitten en kinderen waarvoor er geen enkele andere oplossing is. Aanvragen van deze laatste categorie zullen door het bestuur individueel beoordeeld worden.

 • Brief coronavirus UPDATE

  14/03/20

  Noodopvang in het kader van maatregelen tegen het CORONA-virus

  Gezamenlijke verklaring van het gemeentebestuur en ALLE Bredense lagere scholen in het kader van de noodopvang (deze regeling geldt tot en met 3 april)

  KINDEREN DIE ZIEK ZIJN BLIJVEN THUIS!

  Het gemeentebestuur en de Bredense scholen vragen om de kinderen NIET naar school te brengen als de ouders zélf in opvang kunnen voorzien of zélf kunnen thuis blijven.

  Kinderen kunnen gebruik maken van de noodopvang in de scholen indien:

  •  De werkende ouders HELEMAAL NIET in opvang kunnen voorzien
  •  Grootouders (65-plussers) de kinderen niet kunnen/mogen opvangen
  •  Er is specifieke voorrang voor kinderen van ouders die in de zorgsector werken, ouders die werken in specifieke diensten die de aanpak van de coronacrisis rechtstreeks ondersteunen en ouders in veiligheidsdiensten.

  In alle Bredense lagere scholen wordt de voor- en naschoolse noodopvang gegarandeerd.  

  De BKO (buitenschoolse kinderopvang van het gemeentebestuur) blijft open en hanteert dezelfde strikte beperkingen bij het voorzien van noodopvang.

  Ouders die genoodzaakt zijn gebruik te maken van de noodopvang in de scholen worden gevraagd om dagelijks de temperatuur van de kinderen te nemen VOOR het kind naar school te brengen!  Breng uw kind NIET naar de school of BKO bij een lichaamstemperatuur van 37,5° C of hoger.

  In bijlage kunt u de brief terugvinden

 • Instapdata 2019-2020

  20/08/19

  Kleutertjes die 2 jaar en 6 maanden of meer zijn op de instapdata, kunnen bij ons instappen.

  De instapdata voor schooljaar 2019-2020 zijn:

  • maandag 2 september 2019
  • maandag 4 november 2019
  • maandag 6 januari 2020
  • maandag 3 februari 2020
  • maandag 2 maart 2020
  • maandag 20 april 2020
  • maandag 25 mei  2020
 • Nieuwe wilgenhut op GD

  31/03/19

  Zondagnamiddag 31 maart 2019 maakten we een nieuwe wilgenhut op de speelplaats van het lagere Groenendijk. Hier kunnen jullie het resultaat alvast bekijken.

 • Leesouders/oma's/opa's gezocht!

  10/10/18

  Beste (groot)ouders

   

  Zoals je weet wordt in onze school uitgebreid aandacht besteed aan het lezen in groepjes.

  Om alles optimaal te laten verlopen, doen we graag een beroep op lees(groot)ouders. Iedere leesouder krijgt een groepje van ongeveer 5 leerlingen.

  Het lezen in groepjes gaat elke week door in de Groenendijk op dinsdag van 8u50 tot 9u40 en in de vestiging Centrumplein op woensdag van 8u50 tot 9u40.

  Indien u interesse hebt om als leesouder mee te werken, contacteer de zorgcoördinator.

  Met dank,

   

  Caro Van Mensel

 • de springplank

  21/02/18

  Hulp nodig bij:

  Studietoelage aanvragen?

  Sociale voordelen?

  Tussenkomsten voor vrije tijd?

  Verminderd tarief kinderopvang?

  Vragen over opvoeding?

  De springplank helpt u hierbij!

  Contactpersoon: Kim Castelein Sociaal Huis Bredene 059/33.97.70 of kim.castelein@ocmwbredene.be

Pagina's